ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ | GOVERNMENT OF PUNJAB

Select Font Size

Follow Us

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ | GOVERNMENT OF PUNJAB

Select Font Size A+  A  A-      

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

1.

ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ

94648-44818

2.

ਪ੍ਰਧਾਨ- ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ

-ਉਹੀ-

-ਉਹੀ-

3.

ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ – ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸੈੱਲ

-ਉਹੀ-

-ਉਹੀ-

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ